Các cặp lô đẹp hôm nay - Xem cao thủ chốt số hôm nay đánh con gì

-->
Box vote số ngày 22/09/2023
* Đăng nhập để chốt số và xem số đẹp hôm nay
* Có thể thay đổi số vote trước 18h
Cách tính điểm BXH:
  • - Chốt 1 BTL (nếu trúng) = +5 điểm, nếu về nhiều nháy số điểm sẽ là 5*số nháy.
  • - Chốt 1 cặp STL (nếu trúng) cả 2 con = +8 điểm (Trường hợp trúng 1 thì +4 điểm)
  • - Chốt 1 BTĐ (nếu trúng) sẽ được +15 điểm
  • - Chốt 1 cặp STĐ (nếu trúng), sẽ  +10 điểm
  • - Chốt dàn 5 tới 10 số nếu trúng +5 điểm

⇒ Lưu ý: Nếu bạn muốn sửa lại cặp số mà mình đã vote thì bạn chỉ cần sửa lại, hệ thống sẽ cập nhật con số mới bạn nhé. Sau 18 giờ hệ thống sẽ tự nhảy qua bảng vote của ngày hôm sau.

Top cao thủ chốt số chuẩn

STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
Thiên Tài Số Học
23 1 2
Hồ Tuyết
13 1 3
Le Tan
13 0 3
4
Sang Pham cao ba
12 1 1
5
Phúc Đàm quang
9 1 2
6
THE END
9 1 2
7
Tinh Tongngoctinh
9 0 2
8
Nguyên an vi
9 1 2
9
Bảo Bảo (tinh)
8 1 1
10
Lý ngân
8 0 2
11
Phúc Đàm Quang
5 0 1
12
Tâm Linh
5 1 1
13
Thãnh Chon
5 1 1
14
XSMN.mobi
4 1 1
15
LỘC PHÁT 6868
4 0 1
16
Khuyến Đặng
4 0 1
17
Quý Ngô bá
4 0 1
18
Hiep Vu
4 1 1
19
BÁ VƯƠNG LÔ
4 1 1
20
Đức cobra
4 1 1
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
Hồ Tuyết
13 1 3
Le Tan
13 0 3
Lý ngân
8 0 2
4
Nguyên an vi
9 1 2
5
Tinh Tongngoctinh
9 0 2
6
XSMN.mobi
4 1 1
7
Phúc Đàm quang
9 0 1
8
Tâm Linh
5 1 1
9
THE END
9 0 1
10
Hiep Vu
4 1 1
11
Khuyến Đặng
4 0 1
12
Bảo Bảo (tinh)
8 1 1
13
Thãnh Chon
5 1 1
14
Quý Ngô bá
4 0 1
15
Thiên Tài Số Học
23 0 1
16
Sang Pham cao ba
12 0 1
17
BÁ VƯƠNG LÔ
4 1 1
18
Đức cobra
4 1 1
19
LỘC PHÁT 6868
4 0 1
20
Gia Cát Dự
0 0 0
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
Thiên Tài Số Học
23 0 1
Phúc Đàm Quang
5 0 1
Phúc Đàm quang
9 0 1
4
THE END
9 0 1
5
Thơi Đặng
0 0 0
6
BÁ VƯƠNG LÔ
4 0 0
7
bế luôn con vợ chủ lô
0 0 0
8
Quý Ngô bá
4 0 0
9
Thãnh Chon
5 0 0
10
Nguyên an vi
9 0 0
11
Duc Tri Nguyen
0 0 0
12
Tinh Tongngoctinh
9 0 0
13
LỘC PHÁT 6868
4 0 0
14
Thuan Pham
0 0 0
15
Lâm Hoàng
0 0 0
16
KQXSMB.mobi
0 0 0
17
XSMN.mobi
4 0 0
18
Gia Cát Dự
0 0 0
19
Hiep Vu
4 0 0
20
Bảo Bảo (tinh)
8 0 0
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
THE END
48 4 10
Nguyên an vi
36 4 7
Duc Tri Nguyen
35 3 8
4
Thãnh Chon
28 3 5
5
Thiên Tài Số Học
28 2 3
6
Đức cobra
27 4 6
7
Bảo Bảo (tinh)
26 2 3
8
Hàm Lý
22 3 5
9
Luân Ông già
22 0 5
10
KQXSMB.mobi
20 2 3
11
Khuyến Đặng
17 2 4
12
Sang Pham cao ba
17 2 2
13
Quý Ngô bá
17 1 4
14
Hồ Tuyết
17 2 4
15
BÁ VƯƠNG LÔ
16 3 4
16
Tâm Linh
15 3 3
17
Phúc Đàm quang
14 2 3
18
Gia Cát Dự
14 2 2
19
Hiep Vu
13 2 3
20
Nam Nguyễn
13 1 3
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
THE END
48 2 8
Duc Tri Nguyen
35 3 8
Nguyên an vi
36 4 6
4
Đức cobra
27 4 5
5
Luân Ông già
22 0 5
6
Khuyến Đặng
17 2 4
7
Hồ Tuyết
17 2 4
8
Quý Ngô bá
17 1 4
9
BÁ VƯƠNG LÔ
16 3 4
10
Hàm Lý
22 0 4
11
Nam Nguyễn
13 0 3
12
Tâm Linh
15 2 3
13
Le Tan
13 0 3
14
Thãnh Chon
28 3 3
15
Hiep Vu
13 2 3
16
Lâm Hoàng
9 0 2
17
Tinh Tongngoctinh
9 0 2
18
Gia Cát Dự
14 2 2
19
XSMN.mobi
9 2 2
20
KQXSMB.mobi
20 0 2
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
THE END
48 0 2
Thãnh Chon
28 0 2
KQXSMB.mobi
20 0 1
4
Phúc Đàm Quang
5 0 1
5
Bảo Bảo (tinh)
26 0 1
6
Nguyên an vi
36 0 1
7
Phúc Đàm quang
14 0 1
8
Thiên Tài Số Học
28 0 1
9
Thơi Đặng
9 0 1
10
Sang Pham cao ba
17 0 1
11
Hàm Lý
22 0 1
12
Đức cobra
27 0 1
13
Quý Ngô bá
17 0 0
14
Khuyến Đặng
17 0 0
15
Việt hùng lạng sơn
0 0 0
16
Hoàn Lê
0 0 0
17
Duc Tri Nguyen
35 0 0
18
Luân Ông già
22 0 0
19
Gia Cát Dự
14 0 0
20
Le Tan
13 0 0
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
Phạm Cường
157 10 24
Duc Tri Nguyen
134 8 23
THE END
129 10 27
4
TRẦN VỦ ĐỆ
123 6 19
5
Nguyên an vi
116 7 18
6
Thãnh Chon
108 5 19
7
Quý Ngô bá
101 13 20
8
Hàm Lý
101 3 17
9
Luân Ông già
100 7 21
10
Tâm Linh
97 10 18
11
Sang Pham cao ba
92 12 17
12
LỘC PHÁT 6868
91 9 15
13
Căn Cô Số
81 6 18
14
Quỳnh NguyỄn
80 7 13
15
Gia Cát Dự
78 6 12
16
Khuyến Đặng
69 3 12
17
Bảo Bảo (tinh)
65 8 12
18
BÁ VƯƠNG LÔ
62 7 13
19
Thơi Đặng
62 6 13
20
Thiên Tài Số Học
56 5 7
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
Luân Ông già
100 7 21
THE END
129 6 20
Duc Tri Nguyen
134 8 19
4
Phạm Cường
157 8 17
5
Thãnh Chon
108 3 16
6
Quý Ngô bá
101 7 15
7
Căn Cô Số
81 4 15
8
TRẦN VỦ ĐỆ
123 4 14
9
Sang Pham cao ba
92 10 14
10
Nguyên an vi
116 7 13
11
Tâm Linh
97 6 13
12
Hàm Lý
101 0 12
13
Hiep Vu
52 7 12
14
LỘC PHÁT 6868
91 9 12
15
Hồ Tuyết
52 5 11
16
BÁ VƯƠNG LÔ
62 4 11
17
Bảo Bảo (tinh)
65 8 10
18
Whod Tire
53 4 10
19
Phúc Đàm quang
48 7 10
20
Thơi Đặng
62 4 10
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
THE END
129 3 7
Phạm Cường
157 0 7
Quỳnh NguyỄn
80 2 6
4
Tâm Linh
97 2 5
5
Hàm Lý
101 0 5
6
Nguyên an vi
116 0 5
7
Quý Ngô bá
101 0 5
8
TRẦN VỦ ĐỆ
123 2 5
9
Duc Tri Nguyen
134 0 4
10
Thãnh Chon
108 0 3
11
Căn Cô Số
81 2 3
12
Khuyến Đặng
69 0 3
13
Sang Pham cao ba
92 0 3
14
Gia Cát Dự
78 0 3
15
LỘC PHÁT 6868
91 0 3
16
Thơi Đặng
62 0 3
17
XSMN.mobi
54 0 2
18
BÁ VƯƠNG LÔ
62 0 2
19
Bảo Bảo (tinh)
65 0 2
20
KQXSMB.mobi
37 0 2
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
THE END
1185 98 236
LỘC PHÁT 6868
1113 125 217
Tâm Linh
1081 95 207
4
Duc Tri Nguyen
1013 85 200
5
Hà Duyên
831 101 155
6
Hàm Lý
826 52 152
7
Thơi Đặng
806 61 159
8
Thãnh Chon
798 56 150
9
Quỳnh NguyỄn
777 84 149
10
Phạm Cường
777 75 150
11
Nguyên an vi
751 68 147
12
Phúc Đàm quang
738 85 142
13
Ngoan Kim
733 56 140
14
TRẦN VỦ ĐỆ
718 56 137
15
BÁ VƯƠNG LÔ
687 86 138
16
Luân Ông già
687 55 139
17
XSMN.mobi
658 74 126
18
KQXSMB.mobi
649 72 123
19
Hoàng Hiệp
639 67 122
20
Xuân Trà Giang
608 38 117
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
Duc Tri Nguyen
1013 85 195
THE END
1185 61 190
LỘC PHÁT 6868
1113 99 187
4
Tâm Linh
1081 80 164
5
Hà Duyên
831 95 145
6
Thơi Đặng
806 49 140
7
Phạm Cường
777 61 133
8
Nguyên an vi
751 62 130
9
Luân Ông già
687 47 128
10
BÁ VƯƠNG LÔ
687 75 124
11
Quỳnh NguyỄn
777 73 123
12
Hàm Lý
826 37 123
13
Thãnh Chon
798 43 123
14
Phúc Đàm quang
738 63 120
15
Ngoan Kim
733 52 120
16
TRẦN VỦ ĐỆ
718 44 116
17
XSMN.mobi
658 55 106
18
Hoàng Hiệp
639 55 105
19
KQXSMB.mobi
649 56 103
20
Gia Cát Dự
557 46 96
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
THE END
1185 9 46
Tâm Linh
1081 4 43
LỘC PHÁT 6868
1113 2 30
4
Hàm Lý
826 2 29
5
Thãnh Chon
798 3 27
6
Quỳnh NguyỄn
777 4 26
7
Phúc Đàm quang
738 7 22
8
TRẦN VỦ ĐỆ
718 6 21
9
Xuân Trà Giang
608 2 21
10
Ngoan Kim
733 0 20
11
XSMN.mobi
658 4 20
12
KQXSMB.mobi
649 6 20
13
Thơi Đặng
806 0 19
14
Nguyên an vi
751 0 17
15
Phạm Cường
777 0 17
16
Hoàng Hiệp
639 4 17
17
Hùng Lý văn
471 0 16
18
Hưng Nguyễn
224 0 14
19
Bui Tien
343 0 14
20
Thuy Thanh
358 3 14
Tham khảo để có nhận định chính xác nhất:
Các cao thủ chốt số ngày 22/09/2023
TênBTLSTLBTĐSTĐDàn chè
Phạm Cường
79
79
10
79
79
39
79
39
31
13
19
91
93
97
37
73
Gia Cát Dự
45
68
19
91
22
33
21
55
66
48
98
89
20
02
11
26
KQXSMB.mobi
08
80
10
01
22
33
24
55
46
88
69
89
22
34
44
31
Thế Anh Đặng
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
95
59
LỘC PHÁT 6868
73
02
20
02
20
02
02
12
22
32
42
52
62
72
82
92
Quý Ngô bá
77
37
73
90
92
93
94
95
96
97
98
29
49
59
69
39
Duc Tri Nguyen
43
43
34
38
38
83
08
18
28
38
48
58
68
78
88
98
XSMN.mobi
25
68
86
91
12
21
92
23
34
43
91
12
21
45
54
68
Thãnh Chon
36
63
36
60
36
63
36
63
60
06
17
Nguyên an vi
56
65
56
17
34
43
56
65
17
34
43
57
75

Thảo luận XSMB

Thống kê nhanh cho ngày 22/09/2023

Lô tô lâu chưa ra (lô gan):

6017 ngày 8415 ngày 4314 ngày 7312 ngày 8812 ngày
7910 ngày 329 ngày 458 ngày 097 ngày 577 ngày
967 ngày 026 ngày 686 ngày 776 ngày 906 ngày
005 ngày 595 ngày 695 ngày 705 ngày 745 ngày
825 ngày 995 ngày 054 ngày 164 ngày 244 ngày
354 ngày 494 ngày 504 ngày 534 ngày 834 ngày

Lô tô về nhiều trong 30 ngày qua:

6616 lần 9716 lần 5114 lần 7213 lần 4013 lần
1113 lần 2312 lần 6212 lần 1412 lần 9312 lần
2412 lần 8012 lần 8111 lần 9411 lần 1011 lần
9211 lần 0911 lần 0310 lần 0710 lần 5410 lần
4610 lần 5210 lần 5010 lần 6910 lần 2610 lần
759 lần 429 lần 769 lần 919 lần 129 lần

Cặp lô tô lâu chưa ra (cặp lô gan):

0990
6 ngày
6996
5 ngày
0550
4 ngày
3553
4 ngày
0660
3 ngày
1661
3 ngày
3773
3 ngày
4884
3 ngày
7997
3 ngày
2442
2 ngày
2662
2 ngày
3883
2 ngày
5665
2 ngày
5995
2 ngày
7887
2 ngày
0110
1 ngày
0770
1 ngày
1331
1 ngày
1881
1 ngày
2332
1 ngày
3443
1 ngày
3993
1 ngày
5775
1 ngày
6776
1 ngày
6886
1 ngày

Cặp lộn cùng gan nhiều nhất:

Giải đặc biệt lâu chưa ra:

84468 ngày 01433 ngày 90355 ngày 74338 ngày 07277 ngày
00265 ngày 12261 ngày 82242 ngày 38232 ngày 13222 ngày
16220 ngày 35216 ngày 27205 ngày 89188 ngày 92185 ngày
64184 ngày 45170 ngày 26165 ngày 14153 ngày 05150 ngày

Thống kê giải đặc biệt theo tổng & chạm:

Chuyên mục bình chọn Xổ số là sân chơi lành mạnh cho các thành viên tham gia nhằm mục đích tìm kiếm và tỏa sáng những tài năng trong lĩnh vực vui chơi giải trí có thưởng. Hàng ngày bạn có thể vào đây để bình chọn cặp số mà bạn yêu thích và xem những cặp lô chơi nhiều nhất trong ngày

Sau khi đăng ký thành công, các bạn đăng nhập chuyên mục Cao thủ chốt số miền Bắc để nhập các bộ số mình đề cử.

Ngay dưới box vote số hàng ngày chính là bảng danh sách các cao thủ chốt số theo ngày, tuần, tháng và năm.

Trong mỗi bảng sẽ hiển thị 10 tài khoản người chơi có số điểm chốt số theo thứ tự từ cao nhất đến thấp nhất. Trong đó các bạn sẽ xem được thông tin số lần trúng liên tiếp của các bộ ngô (lô) và chè (đề) của người chơi trong ngày hoặc trong tuần, tháng hay năm.

Để xem chi tiết các bộ ngô, chè đã trúng là gì, bạn kích chuột vào tên tài khoản đó. Ngay bên dưới bảng xếp hạng, chúng tôi đã có hướng dẫn chi tiết về cách tính điểm khi thành viên tham gia chốt số.

Các câu hỏi thường gặp

Ngô chè xổ số là gì ?
Có nhiều bạn thắc mắc tại sao lại website lại tên là ngô chè và ngô chè ở đây có nghĩa là gì. Thực chất nó chỉ là từ nói lái đi của từ lô đề xổ số, vì lô đề là từ khóa phạm pháp nên chúng tôi đặt cho nó 1 cách gọi khác đó là ngô chè
 xổ số.

Trang ngô chè xổ số có những chức năng gì ?

Hiện tại tôi nghĩ bạn đang ở trang chốt số. Một trong số những mục có lượng tương tác cao nhất của trang, ngoài ra trên trang của chúng tôi còn có những chức năng khác như: cung cấp kết quả xổ số 3 miền, giải mã giấc mơ xổ số, thống kê cũng như dự đoán những con số may mắn trong ngày.
Làm thế nào có thể chốt số trên trang ngô chè ?
Bạn muốn tham gia tính năng chốt số tích điểm vui của trang. Bạn cần có 1 tài khoản Gmail của Google. Sau đó bạn truy cập vào trang chọn nức năng chốt số rồi làm theo hướng dẫn ban đầu. Bạn đăng nhập vào và sau đó hệ thống hiển thị box vote số, bạn nhập những con số bạn chốt vào đó. Sau 18h30 hàng ngày hệ thống sẽ thống kê và tính điểm xếp hạng cho bạn, nếu may mắn bạn sẽ đứng TOP các cao thủ chốt số của trang.

peter-hoppe motorhomerentaLsscotLand runningthroughpregnancy taLkfusioninthenews gaeastudios naiLstori hackmancarty nanofabrico i-cognodifusion designwebsanmiguel 19designstudio krockstarz lady-katrina artschooldismissed sjvbt eletrosan petonicpets thaigogotour ipad-receptionist bukatsudou grahaphala.com synapticspace niggasnomore eletrosan fivestarcasket Game Slot Đổi Thưởng xổ số siêu tốc mới nhất Xổ Số Siêu Tốc GAME SLOT Nổ Hũ XỔ SỐ SIÊU HOT VN Game Slot Nổ Hũ Top 10 Loại Game Hot Game giành cho người mới Trò chơi game siêu hot Các trò chơi nổi bật Top 10 nhà cái hot Casino Uy Tín Nhất 2023 Trò chơi đáng chơi nhất Tựa Game Mới Nhất 2023 Top game casino uy tín Top game hot nhất